kamagra oral jelly

Platnost lékařského receptu

 • 1. Zvolte druh léčiv, která obsahuje recept od Vašeho lékaře.
 • 2. Zvolde datum vystavení receptu.
 • 3. Klikněte na tlačítko odeslat. • Platnost receptu

  Platnost receptu na antibiotika a antimikrobální chemoterapeutika je pět kalendářních dnů-počínaje dnem vystavení lékařského receptu. Toto platí v případě, že se nejedná o léčivé přípravky na místní použití). Lékařský recept na ostatní léčivé přípravky má platnost čtrnáct kalendářních dnů počínaje dnem vystavení receptu (pokud lékař na recept neudá jinou dobu platnosti). Recept obsahující léčivé přípravky jejichž výdej se má opakovat, je platný (počínaje dnem vystavení) šest měsíců-toto platí v případě, pokud není stanoveno předepisujícím lékařem jinak-nejdéle však jeden rok. Recept vystavený pohotovostní službou včetně stomatologické je platný jeden kalendářní den následující po dni jeho vystavení.

   

  Obecné informace o léčivech a jejich vydávání

  Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) posuzuje u každého nového léku zda se tento lék bude vydáván na lékařský předpis nebo zda bude přípravek vydáván bez lékařského předpisu.

  Kdy jsou tedy léčivé přípravky vydávány na lékařský předpis? Zejména pokud

  • jsou-li použity bez lékařského dohledu a mohou při správném i nesprávném použití představovat přímé i nepřímé nebezpečí pro osobu která tyto léky užívá,
  • dále pak se jedná o léky které jsou často a v širokém rozsahu používány nesprávně a v tomto důsledku mohou způsobovat příme či nepřímé nebezpečí pro lidské zdraví (z poslední doby se jednalo například o přípravek Fastum Gel-po jehož indikaci na kůži a jejím vystavení slunci docházelo ke vzniku puchýřu),
  • dále se jedná o léky obsahující látky nebo přípravky z látek, jejichž účinnost nebo nežádoucí účinky vyžadují další sledování nebo jsou určeny k parenterálnímu podání (podávání léku mimo trávicí trakt-nejčastější formou je injekční aplikace léku).

  Léčivé přípravky které nesplňují shora uvedená kritéria je možné vydávat bez lékařského předpisu.